Se upp för alla andliga lärare och författare som:

- Kallar sig själva för uppvaknade.

En människa som verkligen har vaknat upp kallar sig själv inte för att vara uppvaknad, eftersom han vet att jaget inte kan vakna upp och att det är bara är egot som vill se sig själv som uppvaknad och som kallar sig för det.

- Kallar sig själva för ljusarbetare.

En ljusarbetare är en person som sprider ljus i mörker. En person som hjälper gamla, sjuka och fattiga eller som får en ledsen människa att le igen. Det är att sprida ljus i mörker, något som man endera gör eller inte. Hur mycket ljus var och en sprider ut bestäms inte av vad man kallar sig för, utan av hur mycket vi lyser upp tillvaron för de i livet som har det svårt. Det är bara egot som titulerar sig som en ljusarbetare. 

- Ser sig själva som goda och andra som onda.

En sådan person har inte gått igenom sitt eget helvete och är inte medveten om sina egna fel och brister. För att komma till sin egen himmel, måste man först gå igenom sitt egna helvete. Det menas, att man måste bli medveten om saker som man inte vill se hos sig själv, som man förtränger, för att man vill se sig som endast god.  Vem som inte har gjort det, ser sig själv inte som den som han är, utan som den som han vill se sig som. En sådan person har inte upptäckt det gudomliga i sig själv och i andra och har inte kommit till insikt om att det bara är egot som vill se sig som bättre än andra. En person som inte ser sig själv som den han är, har inte vaknat upp ur någonting. 

- Talar om kollektiva uppvaknanden.

Ett uppvaknande är alltid en högst individuell process och inget som sker i kollektiv eller som händer åt många på en gång. Ett uppvaknande sker alltid inifrån och kan inte delas med en annan. 

-  Talar om uppstigningar till högre dimensioner.

Vem som talar om uppstigningar till högre dimensioner har inte förstått sig på fysikens lagar och är inte i frid med den mänskliga tillvaron som han lever i.  

- Talar om nya energier.

Vem som talar om nya energier har inte kommit till insikt om att det inte finns några energier i hela universumet som skulle vara högre än den högsta gudomliga energin som vi redan nu, till vår sanna natur består av och är. Den energin är inte ny, utan är den ursprungliga energin som allt uppstod ifrån och någon högre energi kan det inte finnas. Det är skaparkraften. 

- Talar om onda agendor, mörka krafter och sprider ut konspirationsteorier.

Vem som sysslar med sådant söker efter sanningen utanför sig själv, i omvärlden och i den yttre verkligheten och har inte förstått att den andliga vägen är en väg som går inåt. Att vara medveten på ett andligt sätt handlar inte om att vara medveten om vad som händer och sker där ute i världen som t.ex. i politiken, utan det handlar om att vara medveten om allt som händer och sker inom en själv, vem man i verkligheten är och vad som är illusion.