Jag är ledsen om jag gör någon besviken, men jag känner mig tvungen att skriva det här, för det finns alldeles för många lurendrejare där ute just nu som försöker lura folk att tro att vi är på väg att stiga upp till en femte dimension och att människan har ett stort uppvaknande framför sig. 

Men inget kunde vara mer fel än så, för en femte dimension skulle betyda en tillvaro utanför tid och rum.  Det skulle betyda slutet för människan och slutet för livet på jorden. Det skulle betyda att ingen människa skulle kunna ta sig fram på våra vägar längre och ingen människa skulle kunna resa till månen heller, för det skulle betyda att hela universumet inte existerar i sin fysiska form längre. 

När livet slutar, slutar ändå vår fysiska tillvaro, vår tillvaro i den tredje dimensionen. Alltså illusionen som vi lever i slutar och vi går hem till vårt ursprung igen, dvs till det gudomliga som ligger bortom alla dimensioner. Skulle vi stiga upp till en femte dimension skulle vi bara byta ut den tredimensionella illusionen till en annan illusion

Så glöm allt vad dessa lurendrejare säger. De har varken förstått sig på fysikens lagar och inte har de vaknat upp heller. De kallar sig för goda och andra för onda och anser att de arbetar för ljuset medan andra för mörkret. De anser vara deras uppgift att upplysa människorna om deras "sanning" och sen sprider de ut fejkade nyheter om allt möjligt som t.ex om Corona viruset och att det skulle vara regeringarnas och myndigheters uppfinning för att avrätta folk. Det är att vara uppvaknad anser dom, att tro på konspirationsteorier och se en massa onda agendor överallt som dom måste upplysa folket om. 

Ett andligt uppvaknande innebär dock det raka motsatta. Alltså att sluta tro, att sluta göra sig föreställningar om saker och ting i sitt huvud och att sluta tro på konspirationsteorier. Det handlar om att söka inåt - Sitt eget inre ljus och att komma till insikt om att det är vi som är det gudomliga som är här på jorden för att göra mänskliga erfarenheter och att vår fysiska  tredimensionella verklighet är hur det gudomliga uttrycker sig i materia. Med andra ord kan man säga att vi är precis i den dimensionen som vi ska vara i och att allt är perfekt som det är. 

På tyska säger de upplysta det så fint när man frågar dem vad meningen med livet är. De säger att meningen med livet är "Mensch-Sein", vad som på svenska betyder "Människo-Varande" eller med andra ord "att vara människa." Man kan alltså säga att vem som talar om högre dimensioner och som väntar på att få vakna upp inte är nöjd med sitt människovarande och inte nöjd med vår fysiska verklighet så som den är, utan de flyr i stället till en fantasivärld som de försöker övertyga  andra om. 

Så se upp för alla som talar om den femte dimensionen och se upp för alla som talar om det stora uppvaknandet. De har inte förstått någonting. De är själva vilseledda och nu leder de andra vilse.